محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 23 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مراحل تولید قند در کارخانه قند

فهرست

1- مقدمه    
2- پیش گفتار
3- برسی فنی
1-3   عیار سنج
     2-3   سیلو
     3-3 شستشوی چغندر
      4-3 آسیاب خلال
      5-3 پیش گرم کن (مایشه)
      6-3 دیفوزیون
      7-3 پرشولاژ و اشباه1و2 و دکانتور
       8-3 دستگاه تغلیظ یا اوابراسیون
      9-3 طباخی
      10-3 سانتریفوژ
      11-3 انرژی حرارتی کارخانه
4- سیر و توسعه تاریخی کارخانه در طی گذشت 52 سال از تاسیس آن
5- محصولات فرعی
6- بررسی نیروی انسانی کارخانه قند
7- تبدیل شکر زرد به سفید
8- قسمت های مختلف کارخانه