محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 155 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي

فهرست

چكيده 
فصل اول
مقدمه 
بيان مسئله 
هدف از اجراي طرح 
فرضيه 
تعريف متغيرها 

فصل دوم
مقدمه  
تاريخچه 
تعريف تغذيه 
تحولات غذا در طول تاريخ 
وعده هاي غذايي 
انواع غذاهاي توليد شده 
تعريف صبحانه 
تجارت غذا 
تغذيه و سلامتي 
تحولات اخير غذا 
رابطه غذا و سلامتي 
ارتباط تغذيه با هوش كودكان 
تاثير تغذيه بر نوجواني 
كم خوني و فقر آهن و اثر آن بر قدرت يادگيري 
ميزان كالري مورد نياز بدن 
نقش صبحانه در سلامتي 
اختلالات غذا خوردن 
رفتارهاي غذايي 
نقش تغذيه در استرس 
سوءهاضمه و نفخ 
مشكلات نغذيه 
ويژگيهاي جديد مواد خوراكي 
تعريف يادگيري 
يادگيري كلامي 
يادگيري حركتي 
يادگيري مشاهده اي 
يادگيري اجتنابي 
يادگيري تصادفي 
يادگيري نهفته 
تعريف نظريه يادگيري 
تاريخچه يادگيري 
سير تحولي و رشد يادگيري 
نظريات رفتاري 
نظريات شناختي 
نقش و تاثير يادگيري در زندگي 
ارتباط يادگيري با ساير علوم 
كاربرد هاي يادگيري 
انواع تكنيك هاي يادگيري 
چرخه يادگيري 
سبك هاي يادگيري 
ديدگاه هاي مختلف نسبت به يادگيري 
رويكرد هاي آموزشي 
اصول يادگيري موءثر 
يادگيري تقويتي 
نقش تغذيه بر يادگيري 
تاثير صبحانه بر يادگيري 
چگونگي تاثير غذاهاي حاوي پروتيين بر يادگيري 
چگونگي تاثير وضعيت بهداشت و تغذيه ي دانش آموزبر توانايي 
تاثير تغذيه بر يادگيري و حافظه طولاني تر 
تاثير مايعات بر يادگيري 
تاثير مشكلات تغذيه بر يادگيري دانش آموزان 
مشكلات تغذيه اي،كم خوني و فقر آهن و تاثير آن بر قدرت فراگيري 
كمبود يد و يادگيري دانش آموزان 
نقش تغذيه مناسب در يادگيري 
عوامل تقويت حافظه 
تاثير تغذيه بر يادگيري دانش آموزان 
الگوهاي فرهنگي غذا 
تاثير ورزش و تغذيه بر افزايش هوش  
وظايف برخي سازمانهاي جهاني در مورد تغذيه 
تغذيه و سلامت كودكان 
تغذيه و رشد شناختي 
يادگيري و تغذيه در كودكان 
يادگيري مبتني بر مغز 

فصل سوم
جامعه مورد تحقيق 
روش نمونه گيري 
معرفي ابزار تحقيق 
نحوه طرح و اجراي آزمون 
مدل آماري 


فصل چهارم
محاسبه داده هاي آماري 
بيان فرض تحقيق 
تفسير نتيجه تحقيق 


فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري 
محدوديت ها و پيشنهادات 
خلاصه تحقيق 

منابع و ماخذ:
منابع فارسي
منابع لاتين