محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 46 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی فضای سبز و محوطه سازی

 

فهرست مطالب

پيشگفتار
مقدمه:
ميزان رضايت دانشجو از اين دوره
فصل اول
( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )
مشخصات كلي با مكان  كارآموزي

فصل دوم
  ( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي )

فصل سوم
( آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات )
گزارش کار کارآموز
طراحی و نگهداری فضای سبز
طراح و محوطه ساز فضای سبز
معرفی
نمونه وظایف
ابزار و وسایل
 شرایط ارتقاء شغل
ویژگیهای شخصیتی
ترفندهاي محوطه سازي در طراحي فضاي سبز
استفاده از مصالح
استفاده از سايه ها
مجهز سازی فضاهای سبز و باز شهری:
طراحی باغ و احداث فضای سبز
انتخاب ابزار صحیح در کار و هنر باغبانی
بیل spade
شن کش rake
بیلچه ها small shovel or dibble
چنگک و چنگکهای دستی grapnel or hook
کج بیل hoe
وجین کننده ها و کولتیواتورها weeding-to weed))
هرس کننده های پرچین
قیچی باغبانی
)قلمه های نیمه بالغ ( unrip) cutting)
اختصاصات دستگاه رویشی
کاربرد گیاهان تیره آلاله
طراحي فضاي سبز عامل تاثيرگزار بر كيفيت زيستي شهرها