محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 86 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه مالی طراحي يك سيستم انبارداري وكنترل موجودي ها

فهرست


فصل اول :کلیات انبار وسیستم انبارداری
مقدمه
تعريف انبار
جايگاه انبار
اهداف و وظايف انبارها
انواع انبارها
انواع موجودي‌هاي انبارها
سيستم انبارداري و مزيت‌هاي آن
وظايف انباردار
وظايف رئيس يا متصدي انبار
انتظارات مديريت يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها
طراحي و برنامه‌ريزي تأمين كالا
تعريف طبقه‌بندي و نكات مهم در اجراي آن
عوامل مؤثر در انتخاب سيستم و شيوه طبقه‌بندي
انواع طبقه‌بندي كردن كالاها
تعريف و فوايد كدگذاري(کدینگ)
انواع روش‌هاي كدگذاري
فهرست گروه‌هاي طبقه‌بندي و كدگذاري كالاها
طراحی کلی سيستم اطلاعاتي انبار
فرم‌هاي سيستم اطلاعاتي انبار
بخش‌هاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها
اهم مراحل سيستم تداركات مواد و ...
برگ درخواست جنس در انبار
برگ حواله انبار
برگ رسيد موقت ودائم انبار
برگ برگشت جنس به انبار (مرجوعي)
برگ ارسال و تحويل كالا
صورت شمارش موجودي‌ها در انبار گرداني
سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش كامپيوتر در آن
روش‌هاي مختلف انبار كردن كالاها (موجودي‌ها)
نكات مهم در چيدن اجناس در انبار
حداكثر بهره‌وري از فضاي انبار
نحوه انتخاب وسايل نقليه
انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها
انبار گردانی (كنترل انبار)
روش‌هاي ارزيابي ادواري موجودي‌ها
مقايسه روش های ارزيابي موجودي ها
مزايا و معايب روش FIFO
 مزايا و معايب روش LIFO
مزايا و معايب ميانگين موزون و متحرك
حفاظت و ايمني انبارها

 


فصل دوم : برنامه‌ريزي و كنترل موجودي‌ها
مقدمه
تعريف , اهمیت وعلت نگهداری  موجودي
مزاياي موجودي
مواضع مختلف بخش‌ها و گروه‌هاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي‌ها
انواع مدل‌هاي كنترل موجودي
نحوه محاسبه عملي هر يك از اقلام فرمول EIQ در موسسات
مدل‌هاي كنترل موجودي د رحالت ريسك
سيستم‌هاي مختلف سفارش‌دهي
طراحي فيزيكي انبارها
منابع و ماخذ