محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 51 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌

فهرست

 

مقدمه
تاریخچه
تقدیروتشکر
اهداف بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌طبق اساسنامه و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي‌
چارت سازمانی بنیاد مسکن
چارت استانی بنیاد مسکن
منشور اخلاقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مقررات مالی و عمومی
 سیستم حسابداری بنیاد مسکن
سیستم حقوق و دستمزد بنیاد مسکن
حقوق و مزایا
وضعیت استخدامی
کارکنان ثابت
پرسنل مصوب
پرسنل غیر مصوب
پرسنل پروژهای و فصلی
پرسنل ساعتی
کارت کارگری
پرسنل مشمولی
ثبت تهیه لیست حقوق و دستمزد
چارت سازمانی حقوق و دستمزد
 نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد
اهداف کلی سیستم حقوق و دستمزد
ارتباط با سایر سیستم ها
محیط نصب و حداقل امکانات جهت نصب
1- نصب در شبکه نیروی انسانی
2- سیستم های تک کاربره نیروی انسانی
امکانات سیستم
جدول مورد نیاز فرم اسناد حقوق
اقلام اطلاعاتی فرم اسناد حقوق
عملیات قابل انجام در فرم اسناد حقوق
تسهیلات فرم اسناد حقوق
اقلام اطلاعاتی فرم کلیه ی اسناد جاری
کلیه اسناد تعدیل
فرم معوقه حقوق
بروزآوری
شروع ماه جدید
صدور سند مالی حقوق
اقلام اطلاعاتی صدور سند مالی حقوق
نکات قابل توجه در صدور سند مالی حقوق
محاسبه مالیات عیدی
گزارشهای استاندارد سیستم
انواع گزارشهای استاندارد سیستم
دیسکت بیمه ماه جاری
اقلام اطلاعاتی فرم دیسکت بیمه
لیست بیمه ماه جاری
لیست مالیات
لیست حقوق
فیش حقوق پرسنل
لیست پرداخت سالانه
حکم کارگزینی
لیست خالص منفی
لیست بانک
دیسکت های بانک
فیش حقوق اختصاصی
آخرین حکم طی دوره پرسنل
کاردکس وام
فیش حقوق مراکز هزینه
امنیت سیستم
دسترسی کاربران
 عملیات قابل انجام در این فرم
سیستم حسابداری مالی
چارت سازمانی امور مالی
نتیجه گیری