محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 30 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی در صندوق قرض الحسنه

فهرست

1 ـ مقدمه
2 ـ تعریف بانک
3 ـ تحول و تکامل بانک و بانکداری
4 ـ تعریف پو ل
5 ـ وظایف پول
6 ـ اسناد تجارتی
7 ـ برات
8 ـ سفته
9 ـ چک           
10 ـ تطبیق چک ، سفته و برات
11 ـ اوراق بهادار
12 ـ سایر اسناد تجاری
13 ـ حساب پس انداز
14 ـ حساب جاری
15 ـ باز کردن حساب جاری یا پس انداز
16 ـ وام دادن
17 ـ دریافت چک متفرقه بانک های دیگر
18 ـ طریقه چک نوشتن
19 ـ دفتر روزنامه بانک قرض الحسنه