محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 46 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن

فهرست

هدف: آزمايش استاندارد براي تعيين جرم حجمي سيمان
هدف: آزمايش استاندارد براي تعيين غلظت نرمال سيمان
هدف: آزمايش استاندارد براي تعيين زمان گيرش‎ نهايي سيمان
هدف: دانه‎بندي مصالح سنگي ريزدانه و درشت دانه (دانه‎بندي مكانيكي ‎mm075/0 ‎D >)
هدف: تعيين درصد رطوبت كلي سنگ دانه‎ها توسط خشك كردن
هدف: تعيين چگالي و جذب آب مصالح سنگي ريزدانه
هدف: تعيين چگالي و جذب آب مصالح سنگي درشت دانه
هدف: تعيين اسلامپ بتن
آزمايش تعيين درصد هواي بتن تازه
آزمايش مقاومت كششي بتن
آزمايش بلين